Manuele Therapie

Binnen de manuele therapie staat de ‘globaliteit’ centraal. Het lichaam wordt als één geheel beschouwd in zijn functioneren. Via een manueel therapeutisch onderzoek trachten wij de oorzaak van de klacht/dysfunctie op te sporen om een zo specifiek mogelijke behandeling te kunnen geven. Het uiteindelijke doel: verlossing van de functionele hinder en pijn om terug optimaal te kunnen bewegen.

De manuele behandelingstechnieken bestaan voornamelijk uit: mobilisaties en manipulaties van de gewrichten, oscillaties, stretching en andere spiertechnieken, neurodynamische technieken, diepe dwarse fricties, triggerpuntbehandeling en het aanpassen van bewegingspatronen en houdingsgewoonten.